مکالمات تلفنی طولانی تر-هزینه کمتر

           دقیقه تماس تلفنی با خاور میانه به همرا                   گیگا بایت اینترنت

تماس‌های تلفنی و               رایگان بدون محدودیت به همهٔ شرکتهای تلفنی در سوئد